Znakowanie laserowe na tworzywach sztucznych

W porównaniu z innymi technologiami preferowane jest znakowanie laserowe na tworzywach sztucznych do umieszczania kodów, logo i wzorów. Ogromna specjalizacja nowoczesnej technologii laserowej pozwala nam dziś znakować na wszystkich rodzajach tworzyw sztucznych. Znakowanie laserowe nie stwarza problemów takich jak przyleganie tuszu, kontrast na ciemnych podłożach lub złożoność wykończenia. Laser usuwa lub modyfikuje powierzchnię tworzywa sztucznego lub zmienia jego kolor, tworząc trwały i nieusuwalny kontrast.
Plastica_Automotive_CruscottoAuto-1024x464 Znakowanie laserowe na tworzywach sztucznych

Nie wszystkie tworzywa sztuczne są takie same

Mówiąc o tworzywach sztucznych, mamy na myśli pochodne o bardzo różnym składzie chemicznym, które wpływają na przebieg procesów na nich stosowanych, w tym na znakowanie laserowe. Wśród tworzyw sztucznych rozróżnia się poliwęglanpoliamid, poliesterPEPETABSi wiele innych. Wpływają one na wybór lasera pod względem wymaganej długości fali.

Przykładem jest PET, który wymaga określonej krótkiej długości fali (9,3 μm), którą można uzyskać za pomocą znakowarek laserowych CO2. Laser o innej długości fali groziłby przegrzaniem tworzywa sztucznego, powodując mikrootwory i wypalenia. Na tym prawie przezroczystym tworzywie sztucznym uzyskuje się znakowanie laserowe, w którym białe znaki wydają się unosić na powierzchni. Od butelek PET po materiały cienkowarstwowe, znakowanie laserowe z odpowiednimi parametrami zawsze będzie wyraźne i ostre.

Procesy znakowania laserowego na tworzywach sztucznych

Carbonizzazione-Plastica Znakowanie laserowe na tworzywach sztucznych

Spienianie

Spienianie to proces, który topi powierzchnię plastiku. Podczas tego procesu w tworzywie sztucznym powstają pęcherzyki gazu, które w fazie chłodzenia zostają zawarte w materiale. Ze względu na zawarty gaz, objętość danego materiału wzrasta, a części poddane działaniu lasera wydają się uniesione.

marcatura-laser-su-plastica-Viraggio-1 Znakowanie laserowe na tworzywach sztucznych

Tonowanie

Tonowanie koloru to zmiana koloru z ciemnego na jasny lub odwrotnie. Zastosowanie lasera do naświetlania tworzywa sztucznego zapewnia minimalne uszkodzenie elementu podczas znakowania.

AUTOMOTIVE_B68-1024x1024 Znakowanie laserowe na tworzywach sztucznych

Selektywna ablacja

Selektywna ablacja powierzchni lub farb lub kontrolowane usuwanie powłoki ochronnej z tworzyw sztucznych wykorzystywane są do różnych celów, w tym do zastosowań typu Day&Night, w których usunięcie farby definiuje kształt przycisku, który ma być podświetlany.

Lasery znakujące na tworzywach sztucznych

Najpopularniejszymi laserami do zastosowań na tworzywach sztucznych są znane lasery UV,laser o zielonej fali FlyPeak firmy LASIT oraz tradycjonalny laser o zielonej wiązce światła ze źródłem światłowodowym. W większości przypadków zalecane jest użycie lasera MOPAtj. ze zmiennym impulsem: dzięki kontroli czasu trwania impulsu, laser ten zapewnia maksymalną wydajność w najtrudniejszych zastosowaniach.

Technicy laserowi przeprowadzają testy, aby sprawdzić, który laser jest najlepszy do osiągnięcia żądanego rezultatu na określonych tworzywach sztucznych. Zazwyczaj początkowo używane są parametry wymienione poniżej. W oparciu o wyniki pierwszych testów możliwe jest zidentyfikowanie najlepszych z nich, które najlepiej nadają się do określonej obróbki.

Parametri di test:

Wysoka prędkość (900-1200mm/sec)

Niska częstotliwość (10-20kHz)

Niska średnia moc (30-60%)

campionelava Znakowanie laserowe na tworzywach sztucznych

W większości przypadków zbyt duży nacisk na znakowanie może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego i zmniejszyć ostateczny kontrast, dlatego lepiej zacząć od 1 powtórzenia i stopniowo je zwiększać.

Marcatura-plastiche-contrasto-graduale Znakowanie laserowe na tworzywach sztucznych
Marcatura-plastiche-contrasto-graduale-2 Znakowanie laserowe na tworzywach sztucznych
Marcatura-plastiche-contrasto-graduale-3 Znakowanie laserowe na tworzywach sztucznych

W naszym doświadczeniu zidentyfikowaliśmy 3 najpopularniejsze tworzywa sztuczne, opisując ich właściwości i najlepsze parametry do ich znakowania.

 Pełne raporty i dodatkowe informacje można znaleźć w broszurze.

Biały ABS

Jeśli nie jest dodawany, jest znakowany tradycyjnym laserem światłowodowym. Jednak idealnym laserem jest FlyUV, który pozwala uzyskać: wysoki kontrast, niewyczuwalne znakowanie, trwałość.

ABS-BIANCO-1024x633-1 Znakowanie laserowe na tworzywach sztucznych

PA66 GF 30 Czarny

Dobry kontrast można uzyskać za pomocą lasera na podczerwień FiberFly. Aby zwiększyć kontrast, zalecana jest wersja MOPA.

PA66-GF-Nero-1024x633 Znakowanie laserowe na tworzywach sztucznych

POM C Czarny

Dobry kontrast można uzyskać za pomocą lasera na podczerwień FiberFly. Aby zwiększyć kontrast, zalecana jest wersja MOPA.

POMCNERO Znakowanie laserowe na tworzywach sztucznych

Odkryj precyzję, która robi różnicę

Pobierz broszurę, aby szczegółowo zapoznać się z naszymi rozwiązaniami w zakresie przemysłowej technologii laserowej.
Przesyłając ten formularz, akceptujesz naszą politykę prywatności.